Adresse:

 

Hotel Rid

 

Bahnhofstraße 24

 

86916 Kaufering

 

 

Telefon: 08191/6580

Copyright 2009 © SKV Kaufering